Nu är vi ett motorbranschcollege!

Äntligen är vi ett motorbranschcollege!

Den 5 oktober certifierades Ystad Gymnasiums Fordons- och transportprogram till ett motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att skolans utbildning på Fordon och transport uppfyller motorbranschens kvalitetskrav.

 – “Eftersom vi bedriver Fordons- och transportprogrammet är det särskilt viktigt för oss att erbjuda våra elever en utbildning av god kvalitet. Vi har redan ett gott samarbete med företagen och genom certifieringen som Motorbranschcollege kan vi utveckla oss om än mer”, säger Mattias Rådmark, rektor på Ystad Gymnasium.

Det råder ett stort behov av personal till verkstäderna runtom i landet och fler ungdomar behöver söka sig till den fordonstekniska utbildningen. Detta kan åstadkommas genom en hög kvalitet på utbildningen, vilket säkras med certifieringen som Motorbranschcollege.

– Motorbranschcollege innebär ett strukturerat samarbete mellan skola, motorbranschens företag och fack för att stärka utbildningskvaliteten, öka attraktionskraften för utbildningen och i slutändan säkra kompetensförsörjningen, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Om Motorbranschcollege
Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag.
Kriterierna omfattar:

  1. en säkrad kompetensförsörjningNu är vi ett motorbranschcollege! Ystad Gymnasium
  2. en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  3. kvalitetssäkring och nöjda elever på utbildningen
  4. en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  5. ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  6. ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Klarar skolan de sex kriterierna certifieras skolan som Motorbranschcollege.

Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall. Läs mer på www.motorbranschcollege.se

 

Bilder från certifieringsceremonin 5 oktober 2018

 

Postad i
Rulla till toppen