Stipendieutdelning på Fordon och transport

Grattis till alla våra elever på Fordons- och transportprogrammet som blivit tilldelade stipendium!

Vi har delat ut både körkortsstipendium och stipendium för Q-elever.

 

Körkorts stipendiater 2022 samarbetspartner-motorbransch-college-certifikat

Matteus Cameron, Cedric Nordstedt, Alvin Kos, William Persson, Alfred Tillborg, Andre Brandt, Martin Karlsson, Hampus Johansson, Hobbe Rix, Robin Lindberg, Hamza Zaraa, Thea Lindh, Victor Olsson, Jakub Kolosowski och Mohamad Amir Jabakji.

Q-elever 2022

Alfred Tillborg, Hobbe Rix, Thea Lindh och Victor Olsson.

Delar av kriterier för att bli Q-elev

Ett kvalitetsutvecklande samarbete mellan motorbranschen och Fordons- och transportprogrammet på Ystad Gymnasium.
Fordons- och transportprogrammet ska i samarbete med motorbranschen skapa möjligheter för eleverna att få en bättre kvalitet på sin utbildning. Ett första steg i detta kvalitetsarbete är att skapa begreppet Q-elev.
En Q-elev är en elev som uppfyller de krav som skolan och branschen gemensamt ställer upp.

En Q-elev ska

 • uppfylla kraven för körkortsstipendiet
 • ha minst betyget C i de avslutade programgemensamma kurserna (Fordonsteknik introduktion samt Fordons- och transportbranschens arbetsområden och villkor),
 • ha minst betyget D (eller prognos mot D) i kurserna svenska 1, engelska 5 och betyget E i matematik 1a,
 • ha prognos mot minst betyget C i påbörjade fordonskurser (inriktningskurser, programfördjupningar och individuella val)
 • ha ett positivt handledarutlåtande från APL i årskurs två

Kriterier för att få körkortsstipendium

 • Stipendiet kan ges till gymnasieelever på Fordons- och transportprogrammet från åk 2
 • Stipendiet omfattar endast B-körkort
 • Stipendiaten ska vara inskriven/skriva in sig på trafikskola som har avtal med Ystad Gymnasium
 • Stipendiaten ska ha betygsprognos som pekar mot 90% av godkända kurser
 • Stipendiaten ska i övrigt anses sköta sin gymnasieutbildning

Stipendiet omfattar

 • Inskrivningsavgifter inkl. teoriundervisning
 • Landsvägskörning
 • Körning på halkbana
 • Uppkörning (1 st)
Rulla till toppen