Föreläste om samläsning på gymnasiekonferens

Foto på Johanna Timme och Petra Landgren som föreläst om samläsning.

Våra specialpedagoger Johanna Limme och Petra Landgren har föreläst om samläsning på SKL:s gymnasiekonferens i Stockholm den 15-16 oktober.
Samläsning innebär att elever från fyraårigt nationellt program på Gymnasiesärskolan
 läser sina karaktärsämnen tillsammans med elever från Yrkesintroduktion. Eleverna läser olika kurser och mot olika mål, men man delar lokaler och lärare och samverkar på olika sätt. Vi berättade om hur denna samläsning går till, vilka fördelar och utmaningar vi har ställts inför. Några saker vi tog upp var betydelsen av god struktur vad gäller schema, gruppindelning, att dagarna startar och slutar på liknande sätt samt goda exempel på stödstrukturer för att eleverna ska känna sig trygga. Vi berättade också om hur elever och lärare upplever att läsa tillsammans och vad som krävs för att det faktiskt ska fungera.

Postad i
Rulla till toppen