Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsprogrammen på Ystad Gymnasium vänder sig till dig som saknar betyg för behörighet till nationella yrkesprogram. På Yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram.

Upplägget av studier individualiseras och utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Vi läser yrkesämnen på nationell nivå både praktiskt som teoretiskt. Du får ingen examen från ett yrkesintroduktionsprogram, däremot får du ett studiebevis för den genomförda utbildningen.

Yrkesintroduktionen möjliggör för dig att antingen utbilda dig inom denna skolform under tre år eller att nå behörighet till nationella gymnasieprogram.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är en viktig del i utbildningen och du kommer därför ges möjlighet att ha praktik på olika arbetsplatser under din utbildning. När vi känner oss trygga kommer vi att knyta an det praktiska arbetet ute på olika arbetsplatser. Vi har också egna verkstäder och kök där elever ges möjlighet att lära sig det mesta inom sin inriktning.

Vi erbjuder följande yrkesinriktningar:

 Bygg och anläggning – Fastighetsskötsel

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten samt underhåll i parkmiljöer. Är du intresserad av att lära dig mer om olika typer av material, verktyg, maskiner och praktiska tekniker passar detta program dig.

 Fordon och Transport – Personbil

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete på verkstad, inom bildemontering, på reservdelslager eller med rekonditionering av fordon. Du kommer att lära dig att svetsa och om service och reparation av bilar.

 Handel och Administration – Handel och service

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för exempelvis arbete i butik, i livsmedelsaffär, på kontor samt ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att starta ett eget företag.

 Naturbruk – Trädgård

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete inom trädgård, park, plantskola, växthus, gardencenter eller som vaktmästare inom fastighetsskötsel. Är du intresserad av odling, anläggning, fastighetsskötsel och skötsel av gröna miljöer passar detta program dig.

Firman – en okänd del av Park

 Restaurang och Livsmedel – Kök och servering

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper inom restaurang och livsmedel. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete inom restaurang, storkök eller mindre kök samt grundläggande kunskaper för att kunna starta en egen restaurang eller servering.

Vi har ett eget kök på skolan där du ges möjlighet att lära dig det mesta om matlagning. Vi har dessutom möjlighet att få laga mat och servera kunder i skolans egen restaurang, Restaurang Rissel.

 Vård och Omsorg

Programmet ger eleverna grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete inom t ex äldreomsorg, servicehus samt inom omsorgsarbete och vård med yrkesutgångar som t ex personlig assistent. Är du intresserad av att ta hand om och hjälpa andra människor är detta en utbildning för dig.

Varje elev får en egen dator

Ystad Gymnasium vill med sin IT-satsning säkerställa att personal och elever nyttjar den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande. Eleverna får en egen personlig dator som är anpassad utifrån det program som eleven är antagen på. Varje elev ska kunna nå sin fulla potential!