Gymnasiesärskola – Nationella program

I våra Nationella program finns gymnasiesärskolegemensamma ämnen som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, historia, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Även programgemensamma ämnen, specifika för varje program och minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Utbildningen pågår under 4 år och avslutas med ett gymnasiesärskolearbete.

Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Gemensamma kurser på samtliga nationella program

  • Engelska
  • Estetisk verksamhet
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska eller Svenska som andraspråk

Vi samarbetar med Habilitering, LSS-handläggare och Arbetsförmedlingen i din kommun för att hjälpa dig ut i arbetslivet efter skolans slut.

Vi erbjuder följande inriktningar:

 Administration, handel och varuhantering

Ett yrkesinriktat program där eleverna får grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete på exempelvis varulager, arbete med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

 Fordonsvård och godshantering

Ett yrkesinriktat program där eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med exempelvis reparationer av fordon och maskiner, tvättning och rekonditionering av bilar eller att köra truck.

 Hotell, restaurang och bageri

Ett yrkesinriktat program där eleverna får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med t ex livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.

 Skog, mark och djur – profil Trädgård

Ett yrkesinriktat program där eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med t ex mark och utemiljöer, växter och växtmiljöer.

 Fastighet, anläggning och byggnation – profil Fastighetsskötsel

Ett yrkesinriktat program där eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.