Det handlar om kärlek!

Under hela vecka 10, 7-11 mars, kommer det pågå en skolvecka på Österport i temat “Det handlar om kärlek – ett projekt om barn och ungdomars rättigheter”. Under hela veckan kommer det pågå olika aktiviteter i glasgången som alla på hela Ystad Gymnasium är välkomna att delta i.

Hela projektet startar i aulan på måndag kl 9.30 -10.30 med uppstart av Behrang Miri.

[button color=”danger” link=”http://behrangmiri.com/” size=”default” icon_before=”thumbs-o-up” target=”_self” block=”false”]Behrang Miri[/button]

Projektet
Det handlar om kärlek är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter och vilket stöd som finns om de upplever förtryck eller våld. Tillsammans genomför myndigheter och organisationer en skolvecka då man tillsammans med eleverna, i klassrum och korridor, diskuterar kärlek, relationer och rättigheter. Hos oss kommer det finnas representanter från bland annat Rädda barnen, Brotts- och kvinnojouren, Polisen, Kriscentrum, Socialtjänsten, Fältgruppen, Ungdomsmottagningen, Första linjen, Film for real m.fl.

Följande klasser kommer att delta i denna första skolveckakärlek

  • SI-1 och SI-2
  • ES13 och ES15
  • HA15
  • BF14
  • NB15

Varje klass kommer få ett klassrumsbesök samt se film och ha efterföljande diskussioner.

Syftet med klassrumsbesöket är att

  • Förmedla kunskap om rättigheter utifrån Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
  • Väcka tankar och diskussion om hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Förmedla stödvägar som eleverna kan använda sig av om de är behov av hjälp och stöd.

Hoppas på en givande vecka om högst aktuellt och viktigt ämne!

Postad i
Rulla till toppen