Marinbiologer för en dag

Måndagen den 12 september fick elever från Samhällsprogrammet, Naturbruksprogrammet och Gymnasiesärskolan prova på att att vara marinbiologer för en dag. Eleverna fick på både ett praktiskt och lustfyllt sätt lära sig om Östersjön genom bl.a mikroskopstudier. De fick testa olika metoder för provtagning och analys av vatten (siktdjup och salthalt). De salade in och tittade på plankton också. Dessutom provade de på att snorkla med våtdräkt på. Föreningen SEA-U från Malmö höll i verksamheten tillsammans med P-Dyk, SEA-U Malmö som har lång erfarenhet av att leda grupper i havsmiljö.

All data från dagens undersökningar och studier förs senare in i en marin databas.

[button color=”default” link=”https://www.ystadgymnasium.se/samhallsvetenskapsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Samhälle[/button] [button color=”royal” link=”https://www.ystadgymnasium.se/naturbruksprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Naturbruk[/button] [button color=”default” link=”https://www.ystadgymnasium.se/gymnasiesarskola-individuella-program-gysar/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Gymnasiesärskolan I[/button] [button color=”default” link=”https://www.ystadgymnasium.se/gymnasiesarskola-4-arig-nationella-program/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Gymnasiesärskolan N[/button]

[button color=”danger” link=”http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Blue-spots/SEA-U-Marint-Kunskapscenter.html” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]SEA-U Malmö[/button] [button color=”danger” link=”http://www.pdyk.se” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]P-Dyk[/button]

Postad i
Rulla till toppen