Vi hittade en Klorocka!

Miljökursen på Naturvetenskapliga programmet var ute på en exkursion den 10 november med miljöforskningsfartyget Sabella i det marina naturreservatet Knähaken utanför Helsingborg. Ett av fynden var den hotade arten ”Amblyraja radiata” som på svenska heter Klorocka. Rockor är som hajar, en primitiv form av fisk (broskfiskar) som uppstod för flera 100 miljoner år sedan.

Klorockan är starkt hotad och i Sverige är klorocka allmän i Skagerrak, och den förekommer även i Kattegatt. Den är mycket sällsynt i Öresund där vi hittade den, man hittar den också i sydvästra Östersjön, där den har påträffats i Kielbukten.

Arten är inte föremål för något riktat fiske, men fångas som bifångst i blandfisken. Det är svårt att analysera fångstdata då rockor oftast landas som rocka sp. Fångsterna av rocka i svenska vatten har varierat mellan 1 och 20 ton under den senaste 20-årsperioden, det fångas antagligen mer än så som bifångst. Provtrålningsdata (IBTS) visar att populationsutvecklingen skiljer sig mellan olika områden. I Öresund där det råder trålningsförbud visar materialet på en svag ökning sedan början av 1990-talet.
Benjamin Svahn, NA14A
[button color=”default” link=”https://www.ystadgymnasium.se/naturvetenskapsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Naturvetenskap[/button]
Postad i
Rulla till toppen