Psykisk ohälsa i fokus!

Vecka 41 är temavecka för psykisk ohälsa i hela Sverige med olika arrangemang både på kommun- och regionnivå.

Till Ystad och Ystad Gymnasium kommer Moomsteaterns föreställning “Fix you”. Föreställningen kommer att erbjudas de elevgrupper som kommer att möta dettta mer konkret i sina yrkesliv, de som har undervisning i psykologi och för indvalsgrupperna som har kursen psykiatri.

Våga prata om psykisk ohälsa bland ungdomar

Enligt Nationella folkhälsoenkäten har varannan tjej och var tredje kille besvär utav ängslan, oro eller ångest. 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en klass med 30 elever har du statistisk sett minst 3 elever som lider av svår ångest.

Men ändå pratas det väldigt lite om det. De ungdomar vi har mött vittnar om att psykiska besvär är belagt med skam. ”Man vill vara normal, svår ångest är inte normalt”. Jasså? Verkligen? Vi skulle nog, utan att gå in på normalitetsbegreppet, påstå att ångest hos unga människor är högst normalt. Men hur pratar vi om det?

Vi vill prata om det!

Moomsteatern har erlagts ett anslag från Folkhälsoberedningen för att nå ut till ungdomar, och de som arbetar med ungdomar, i Skåne. Vi kommer att visa vår föreställning Fix You och i samband med detta hålls ett samtal med manusförfattaren Mikaela Javinger. Under vecka 41 kommer arrangemanget till Ystad Gymnasium.

Fix You fixyou-moomsteatern

Fix You är en monolog om Sara, som kämpar för att hitta anledningar att vilja leva och som dövar sin ångest genom att skada sig själv. Föreställningen är ett bra sätt att förmedla ett budskap, en förståelse, och talar till sin publik på ett mer känslomässigt plan än vad en föreläsning skulle göra. Här finns igenkänning och hopp för den som varit eller är på botten, men också verktyg för den som står bredvid.

Mikaela Javinger har en lång erfarenhet av psykisk ohälsa och har byggt manuset på egna upplevelser och de människor hon mött. Detta tar hon även med sig i samtalet med publiken.

[button color=”default” link=”http://moomsteatern.com” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Moomsteatern[/button]

Postad i
Rulla till toppen