Kärleken är fri

Rädda Barnen arbetar med projektet “Det handlar om Kärlek” och “Kärleken är fri” vars syfte är att motverka hedersrelaterat förtryck och våld. I fokus sätts känslan kärlek, en grundläggande mänsklig känsla och ger oss en bred ingång att prata om rättigheter. Det är viktigt att veta att alla har rättigheter, och att alla har rätt att själv välja sitt eget liv.

Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet med “Det handlar om kärlek” som ska följas:

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen.

Kärleken är fri är själva tillvägagångssättet för hur skolveckorna ser ut. I mötet med ungdomarna kallas projektet Kärleken är fri. I grunden bygger skolveckan på de tre grundprinciperna som tidigare nämndes. Att frivilligorganisationer och myndigheter samverkar och finns på skolan under veckan, arbeta utifrån barnkonventionen ur ett rättighetsperspektiv och att vara ute på skolor och möta barn- och ungdomar i deras miljö för att uppmärksamma elever om deras rättigheter, vad en kränkning kan vara och vad det finns för stöd och hjälp att få.

Program för 17-19 maj

Den 17-19 maj arrangerar vi “Kärleken är fri” för alla våra elever i åk 1 på Park.

Varje klass kommer att delta i aktiviteter två gånger under dessa dagar; 1 timme” torghäng” och 1 timme klassrumsaktiviteter. Rädda Barnen har engagerat flera lokala aktörer som är med hela tiden, så som polisen, Första linjen, Ungdomsmottagningen, Fältgrupperna i Ystad och Tomelilla, Ungdomens hus och Rädda barnen i Ystad.
Under torghäng är det mest mingel och allmänt snack med ungdomarna. I klassrummen kommer det att vara olika värderingsövningar.
Postad i
Rulla till toppen