Stipendieutdelning på Fordons- och transportprogrammet

Stipendiater 2019

Q-mekaniker
Isac Oswald,  Joakim Jensen, Jonathan Johansson, Ludvig Bengtsson och Johannes Schön.

Körkortsstipendiater
Joakim Jensen, Oliver Göransson, Dennis Björk, Marcus Björkenstam, Jonas Franzén, Filip Knutsson, Semere Mezgebo, Anton Nilsson, Melvin Olsson, Isac Oswald, Kristoffer Persson, Ludvig Bengtsson, Filip Ek, Alexander Erlandsson, Jonathan Johansson
Ludvig Jönsson, Sebastian Jönsson, Simon Jönsson, Christian John Lacuata, Måns Mattisson, Linus Persson, Andreas Ravn Persson, Johannes Schön och Fredrik Wendel.

Vad innebär Q-elev?

Ett kvalitetsutvecklande samarbete mellan motorbranschen och Fordons- och transportprogrammet.

Fordons- och transportprogrammet ska i samarbete med motorbranschen skapa möjligheter för eleverna att få en bättre kvalitet på sin utbildning. Ett första steg i detta kvalitetsarbete är att skapa begreppet Q-elev. En Q-elev är en elev som uppfyller de krav som skolan och branschen gemensamt ställer upp.

En Q-elev ska

  • uppfylla kraven för körkortsstipendiet
  • ha minst betyget C i de avslutade programgemensamma kurserna (Fordonsteknik introduktion samt Fordons- och transportbranschens arbetsområden och villkor),
  • ha minst betyget D (eller prognos mot D) i kurserna svenska 1, engelska 5 och betyget E i matematik 1a,
  • ha prognos mot minst betyget C i påbörjade fordonskurser (inriktningskurser, programfördjupningar och individuella val)
  • ha ett positivt handledarutlåtande från APL i årskurs två.

Fadderföretag

Fadderföretaget tillhandahåller:

  • APL- plats
  • betalt feriearbete/betald handledd feriepraktik
  • erbjuder eleven att medverka vid utbildningar som anordnas inom företaget.

Dessutom ser fadderföretaget också till att höja elevens status med till exempel speciella kläder och deltagande i fabriksbesök och liknande.

Skolan ska ge eleven möjligheter att avancera snabbare i studierna så att hon eller han har möjlighet till längre APL. Eleven ska också ges möjlighet till AC-certifiering kategori 5.

Kriterier för körkortsstipendium

Minst E-betyg i 90% av avslutade kurser och prognos mot minst E i pågående kurser samt att i övrigt anses sköta sin utbildning.

Postad i
Rulla till toppen