Efter Trollhättan låste vi mot torget

Nu ska skolledarna få utbildning i händelse av väpnat våld. Arbetet för att förebygga väpnat våld i skolor pågår hela tiden. Nyligen gjordes en kontroll av skollokalerna i kommunen, och nu utbildas samtliga skolledare.

Redan 2014 gav Skolverket ut en skrift som stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Fokus ligger på hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld. Jörgen Nilsson är säkerhetssamordnare för Sjöbo, Österlen och Ystad. Han bekräftar att läget har intensifierats den senaste tiden. Nyligen gjordes en kontroll av skolorna i kommunerna, deras lokaler och tillgänglighet. De flesta skolor har många ingångar där vem som helst kan ta sig in obemärkt.

– Ur säkerhetssynpunkt är alla skolor dåliga på det viset, där sticker ingen ut, och passagesystemen är någonting som kan behöva ses över, säger Jörgen Nilsson.

[button color=”orange” link=”http://ystad.lokaltidningen.se/nu-ska-skolledarna-fa-utbildning-i-handelse-av-vapnat-vald-/20160215/artikler/160219797/1846″ size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Läs hela artikeln här[/button]

Postad i
Rulla till toppen