Tina och Berth undersöker ett utbyte med Island

Våra lärare Berth Hansson och Tina Adler är just nu på Island för att besöka skolan Borgaholtskolí, som är Reykjaviks största gymnasieskola och som erbjuder liknande yrkesutbildningar som vi gör på Ystad Gymnasium.  Tina och Berth är på Island för att undersöka ett kommande framtida samarbete mellan Ystad Gymnasium och Borgaholtskolí inom Erasmus+ för yrkesutbildningar. Tina arbetar som lärare på Vård- och omsorgsprogrammet och Berth jobbar på Fordons- och transportprogrammet.

Vad ingår i ett framtida samarbete?

Tina och Berth har träffat både lärare och rektor från skolan för att diskutera ett samarbete. I vårt framtida samarbete kommer vi att kunna skicka och ta emot både elever och lärare från respektive skola. Elever kommer att kunna göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) här på Island och eleverna från Island kan göra APL i Sverige.

Island är en fantastisk ö med många naturupplevelser och en helt annan yrkeskultur än vad våra svenska elever är vana vid. Lärare kommer ha möjlighet att jobbskugga för att få en inblick i hur isländska kollegor arbetar både här och hos oss i Ystad.

Detta Erasmus+ utbyte är alltså en härlig möjlighet både för elever och lärare!

Tina berättar om besöket på Borgaholtskolí

“Vi hade en mycket bra och lärorik dag. Våra skolor är ganska lika gällande utbildningarna på Fordons- och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

En stor skillnad är att gymnasieelever på Island får betala för böcker, mat och dator själv samt får heller inte något studiebidrag. På Ystad Gymnasium får eleverna låna böcker och dator från skolan. Skollunchen som serveras är gratis och eleverna får studiebidrag via CSN.

Eleverna tar av sig skorna och har inneskor på skolan, ett miljötänk då städerskorna inte behöver använda lika mycket rengöringsmedel samt att ljudet dämpas då det finns heltäckningsmattor på många ställen. Givetvis används skor i verkstäderna.

Borgaholtskolí är en skola där man arbetar mycket med färg och form både i pedagogiskt material och i skolans interiör, tilltalande och till god hjälp för elever.

Med största sannolikhet kommer vi ha ett framtida samarbete mellan Borgaholtskolí och Ystad Gymnasium. De liksom vi kunde se många vinster både för elever och lärare.

Alltså en givande dag med många goda intryck och möten!”

Rulla till toppen