Vi har blivit beviljade Erasmus-ackreditering

Ystad Gymnasium har blivit beviljad Erasmus-ackreditering inom skolutbildning 2023–2027. Detta innebär att vi genom att ansöka har konkretiserat en mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans internationaliseringsverksamhet. Denna ackreditering innebär också att vi årligen ansöker om finansiering för olika typer av aktiviteter.  I internationaliseringsplanen ingår även projekt där grupper av elever kan besöka andra skolor och gemensamt utarbeta eller genomföra ett projekt tillsammans. Elever får därmed nya erfarenheter, de växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv och blir mer delaktiga samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö. Genom internationella utbyten kommer också personal att få inspiration till nya innovativa arbetssätt, ökad kompetens och motivation genom interkulturella erfarenheter.

På verksamhetsnivå ger internationella samarbeten en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingsarbetet och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats. Under hösten 2023 och våren 2024 kommer tex elever som läser spanska att kunna åka till Spanien och även ta emot spanska elever på vår skola. Andra planer i detta inledande skede är att lärare kommer att fortbilda sig inom sina ämnen och några kommer att jobbskugga på andra skolor för att få ny input och i förlängningen skapa samarbeten mellan skolorna.

Erasmus+ ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra:  ”att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla”. Sedan programmet lanserades 1987 (Sverige gick med 1992) har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+ och nu ska Ystad Gymnasiums elever och personal bli en ännu större del av Erasmus+.

Läs mer om Ystad Gymnasiums Erasmus+projekt!

Postad i ,
Rulla till toppen