Vi är certifierade och först i Sverige!

Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang och Livsmedelsprogrammet på Ystad Gymnasium är bland de första utbildningarna att bli certifierade enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar.

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att Restaurang och Livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet vid Ystad Gymnasium är bland de första utbildningarna i Sverige som klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring. Restaurang- och livsmedelsprogrammet dessutom den första utbildningen mot inriktningen kök och servering att certifieras, samtidigt som hotell och turismprogrammet är den första certifierade lärlingsutbildningen.

– Det är glädjande att Ystad Gymnasium klarar kriterierna och blir en av de första skolorna att certifiera sina utbildningar. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Certifieringen innebär bland annat att utbildningarna har nära och täta samarbeten med lokala företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

– Jag är oerhört stolt och glad över denna kvalitetsstämpel som vi har fått på Ystad Gymnasiums hotell och turism- samt restaurang och livsmedelsprogram! Certifieringen är ett kvitto på att det arbete vi gör verkligen ger de bästa möjliga förutsättningar för våra elever att möta branschens förväntningar, säger Mattias Rådmark, rektor.

– Som samarbetspartner är det otroligt spännande att vi tillsammans går i bräschen för att utveckla branschen. Vi tycker att det är lika roligt som viktigt att utbildningarna mot besöksnäringen nu är certifierade av Visita, säger Ingrid Svensson, vd Mossbylund.

Restaurang och livsmedel och Hotell och turism har blivit certifierade program

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och utbildningarna själva utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med företagen i besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av branschen. 

Certifieringnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Ystad Gymnasium, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.

Restaurang och livsmedel och Hotell och turism har blivit certifierade program

Kontaktuppgifter rektor för utbildningarna:
Mattias Rådmark, mattias.radmark@ystad.se, 0704-311700

Kontaktuppgifter branschrepresentant:
Ingrid Svensson, VD på Hotell Mossbylund, i.svensson@mossbylund.se, 0704–710335

Kontaktuppgifter Visita:
Dan-Aria Sucuri, Kommunikatör Visita, dan-aria.sucuri@visita.se, 08–7627470

Mer om Visitas certifiering
Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning. I dagsläget arbetar ett 40-tal utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet runt om i landet, från Ystad i söder till Luleå i norr, mot certifieringens mål och kriterier tillsammans med sina samarbetspartners i besöksnäringen. Den första utbildningen certifierades i mars 2022. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på https://certifiering.varldensjobb.se/ eller på Visitas hemsida https://visita.se/kompetensforsorjning/kvalitetssakring/.

Nyhetsartikel i Besöksliv: Här är skolorna med certifierade utbildningar.

Rulla till toppen