Rundabordssamtal på SLU Alnarp om livsmedelsförsörjning och klimatförändringar

Ossian, Marina, Nora och Tilda från årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet var inbjudna till SLU i Alnarp för att berätta om sina uppsatser. Uppsatserna handlar om hur man kan trygga livsmedelsförsörjningen utifrån ökande globala utmaningar som till exempel klimatförändring. De utvalda eleverna från gymnasieskolor i hela Sverige fick delta i rundabordssamtal med forskare från lantbruksuniversiteten i SLU Alnarp, SLU Uppsala och SLU Umeå och med Jon Wogman från World Food Prize Foundation, för att diskutera lösningar på valda teman.

Eleverna fick också titta in i livsmedelslaboratoriet och i växthusen fick de se parning och olika livsstadier av bomullsflyet (en skadeinsekt på bomull).

De elever som skrivit de bästa uppsatsen kommer att få delta i rundabordssamtal i USA, i Des Moine i delstaten Iowa.

Naturvetenskapsprogrammet Ystad Gymnasium på SLU Alnarp

Rulla till toppen