Mikael och Simon från Ultuna och Alnarp på besök

Idag kom Mikael Nilsson och Simon Wanke, studenter från SLU Alnarp (Lantbruksuniversitetet) och föreläste för våra elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. De föreläste om livsmedelsproduktion och dess villkor och förutsättningar, problematiken med livsmedelsproduktion för en ökande befolkningsmängd. De pratade även om jordbrukets utveckling de senaste 50 åren, ekologi, växtförädling, framtidens mat och näringskällor.

Mikael och Simon läser till agronom och lantmästare på Ultuna respektive Alnarp.

Föreläsningen ingår i ämnet Livsmedels- och näringskunskap som våra ettor och treor läser. Föreläsningen är en introduktion till de delar som handlar om etik, miljö och kostsituationen i Sverige och världen. Syftet att vi samarbetar med SLU Alnarp är att öka samverkan mellan universitet och gymnasium. Eftersom våra elever kommer att arbeta med mat och dryck är det perfekt att de får träffa studenter som är experter på livsmedelsproduktion!

[button color=”slate_grey” link=”http://www.slu.se/alnarp” size=”default” icon_before=”globe” target=”_self” block=”false”]SLU Alnarp[/button]

[button color=”orange” link=”/restaurang-och-livsmedelsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Restaurang och livsmedel[/button]

 

Postad i
Rulla till toppen