Matematikprov på datorn

En enkel USB fixar den låsta datorn

På Ystad Gymnasium använder vi DigiExam som huvudsaklig plattform när det gäller digitala prov. Matematiken är dock ett ämne som hamnat lite på efterkälken i detta avseende. Nu har en liten grupp matematiklärare testkört en alternativ lösning för att kunna dra nytta av en låst dator. Denna lösning heter Provdator och bygger på en annan teknik än DigiExam. Lärarna har inte nått målet riktigt ännu, att digitalisera hela provprocessen, men det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med företaget Örestad Linux AB.

Vid premiärdagen deltog 120 elever och tre lärare. Sammantaget kan vi konstatera att detta är en intressant lösning att bygga vidare på. Utmaningen just nu ligger i att kunna bibehålla datorn i låst läge samtidigt som eleven ges tillgång till Geogebra och den webbaserade tjänsten Kunskapsmatrisen. Jag är övertygad om att lärarnas arbete kommer att bära frukt.

Postad i ,
Rulla till toppen