Vård och omsorg från England

VO Vård och omsorg

Ystad Gymnasiums Vård- och omsorgsprogram har ett samarbete, genom Erasmus+, med Grantham College i England. Där vi erbjuder varandras elever APL-platser i Sverige och England.

I början av februari i år var eleverna från Grantham på plats här i Ystad, då de gjorde sin APL-period under två veckor. Eleverna gjorde APL inom bl.a. äldreomsorg, barnomsorg och LSS. Våra lärare på Ystad Gymnasium fixat APL-platser åt de engelska eleverna och tvärtom har Grantham Colleges lärare fixat platser åt våra svenska elever i England. Syftet med utbytet är för eleverna att komma in i en annan yrkeskultur och att möta en annan samhällskultur. Eleverna följer sin handledares schema under sin APL period, vilket kan innebära olika arbetstider på dagtid och kvällstid.

Under utbytet passar våra lärare inom vård och omsorg på att träffa sina engelska kollegor och gör APL-besök tillsammans. Våra svenska elever från Ystad Gymnasium gjorde sin praktik i Grantham innan jul 2017. När eleverna träffas både i Sverige och England har de gemensamma aktiviteter som en del av utbytet.

Klaudia, på bilden, pluggar på Grantham College och gjorde sina två APL-veckor på Bellevue inom äldreomsorgen. Under praktiken här i Sverige, berättar Klaudia, att hon får lov att vara mycket mer delaktig i arbetet än vad hon får som elev i England. I England finns det fler strikta regler, vilket gör att elever på gymnasienivå mest får gå bredvid. Hon känner att hon har lärt sig jättemycket under bara två veckor på Bellevue och hennes handledare berömde henne för hennes insatser.

Vård och omsorg APL praktik
VO Vård och omsorg
Postad i
Rulla till toppen