Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för arbete inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Programmet förbereder dig för högskolestudier, du kan välja kurser för att bli behörig till att söka t ex sjuksköterske- eller socionomutbildning.

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till fördjupning inom akutsjukvård, psykiatri, personlig assistans och äldreomsorg. Programmet är en del av Vård- och Omsorgscollege, där vi samarbetar med potentiella arbetsgivare och detta garanterar att du får en attraktiv och kvalitetssäkrad utbildning. Genom Vård- och Omsorgscollege får programmet många bra praktikplatser och för elever med uteslutande godkända betyg erhålls ett certifikat.

Under utbildningen gör du praktik inom psykiatri, LSS-verksamhet, äldreomsorg eller hälso- och sjukvård.

Vård- och omsorgsprogrammet ger en bra yrkesutbildning som gör att du kan börja arbeta direkt efter studenten som t ex undersköterska. Samtidigt kan du få behörighet att studera vidare vid högskolan eller universitetet. Efter examen finns det goda möjligheter till arbete.

Om du önskar kan du läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet för högskolestudier under din gymnasietid. En del särskild behörighet får du automatiskt på Vård- och omsorgsprogrammet.

Lärling

Programmet finns även som lärlingsprogram, med 50% studier och 50% arbetsliv.

Jobbmöjligheter

Programmet ger dig möjlighet att söka yrken som t ex Vård och omsorgs college

  • Undersköterska
  • Personlig assistent

Eller studera vidare till

  • Sjuksköterska
  • Socionom
  • Polis
  • Brandman
  • Sjukgymnast
  • Psykolog
  • Dietist

Undrar du hur jobbet kan se ut efter Vård- och omsorgsutbildning?