VO, Vård och Omsorg på Ystad Gymnasium

APL på Vård- och omsorgsprogrammet

Innehåll
  Vård- och omsorgsprogrammet

  På Vård- och omsorgsprogrammet gör alla elever sammanlagt 18 veckors APL under sina tre studieår. I årskurs 1 genomförs 6 veckors APL (1 veckas fältstudier på hösten och 5 veckors APL på våren), i årskurs 2, 6 veckor under hösten och i årskurs 3, 6 veckor under våren.

  APL-placeringar är i årskurs 1 inom äldreomsorgen och i årskurs 2 och 3 inom LSS-verksamhet, psykiatri eller hälso- och sjukvård beroende på vilken programfördjupning eleven valt för årskurs 2 och 3.

  Viktig information till APL-plats och handledare

  1. Introduktion

  2. Kontaktuppgifter

  3. Avtal och kontrakt

  4. Arbetsmiljö och ansvar

  5. Behörighetskurser och certifikat

  6. Poängplan och kursinnehåll

  7. Uppföljning och bedömning

  8. Handledarutbildning

  9. Övrigt

  10. Programspecifik info

  Kontaktpersoner

  Tina Pahlow Adler

  Yrkeslärare
  tina.pahlow.adler(a)edu.ystad.se
  0704 -34 05 13

  Anna Maria Lindskog

  Anna Maria Lindskog

  Yrkeslärare
  anna-maria.lindskog(a)edu.ystad.se
  0709 23 07 39

  Ewa Österlind, rektor

  Ewa Österlind

  Rektor område 1
  ewa.osterlind(a)ystad.se
  0704 34 05 11

  Scroll to Top