VO, Vård och Omsorg på Ystad Gymnasium
Vård och Omsorg

APL på Vård- och omsorgsprogrammet

Innehåll
  Vård- och omsorgsprogrammet

  Vård- och omsorgsprogrammet

  På Vård- och omsorgsprogrammet gör alla elever sammanlagt 18 veckors APL under sina tre studieår. I årskurs 1 genomförs 6 veckors APL (1 veckas fältstudier på hösten och 5 veckors APL på våren), i årskurs 2, 6 veckor under hösten och i årskurs 3, 6 veckor under våren.

  APL-placeringar är i årskurs 1 inom äldreomsorgen och i årskurs 2 och 3 inom LSS-verksamhet, psykiatri eller hälso- och sjukvård beroende på vilken programfördjupning eleven valt för årskurs 2 och 3.

  Vård- och omsorgsprogrammet lärling

  På Vård- och omsorgsprogrammet lärling gör lärlingarna minst 50% APL och den är utlagd som för de skolförlagda eleverna. I årskurs 1, 2 dagar/vecka hela läsåret i årskurs 2 samt 3 dagar/vecka under hela läsåret i årskurs 3. Dessutom gör lärlingarna fördjupningsplaceringar som de skolförlagda eleverna i årskurs 2 och 3, dvs 6 veckor på hösten i åk 2 och 6 veckor på våren i årskurs 3.

  Lärlingarna har en basplacering inom äldreomsorgen men kan byta den under årskurs 2 eller årskurs 3 till annan verksamhet enligt särskilt överenskommelse. Fördjupningsplaceringarna är liksom för de skolförlagda eleverna inom LSS, psykiatri eller hälso- och sjukvård.

  Viktig information till APL-plats och handledare

  Kontaktpersoner

  Tina Pahlow Adler

  Yrkeslärare
  tina.pahlow.adler(a)edu.ystad.se
  0704 -34 05 13

  Ewa Österlind, rektor

  Ewa Österlind

  Rektor område 1
  ewa.osterlind(a)ystad.se
  0704 34 05 11

  Samarbetspartners

  Scroll to Top