Stipendieutdelning på Fordons- och transportprogrammet

Grattis till våra elever på Fordons- och transportprogrammet

som blivit tilldelade stipendium!

Vi har delat ut både körkortsstipendium och stipendium för Q-elever.

Körkortsstipendiater 2023

Filip Wemlén, Charlie Carlberg Jönsson, Hampus Nilsson, Victor Christensson, Hugo Larsson, Noel Milanese, Filip Hammarström, Calle Nilsson, Jamie Johansson och Herman Hansson.

Q-elever 2023

Viktor Christensson, Noel Milanese, Hampus Nilsson, Hugo Larsson, Filip Hammarström, Filip Wemlén och Charlie Carlberg Jönsson.

Delar av kriterier för att bli Q-elev

Ett kvalitetsutvecklande samarbete mellan motorbranschen och Fordons- och transportprogrammet på Ystad Gymnasium.
Fordons- och transportprogrammet ska i samarbete med motorbranschen skapa möjligheter för eleverna att få en bättre kvalitet på sin utbildning. Ett första steg i detta kvalitetsarbete är att skapa begreppet Q-elev.
En Q-elev är en elev som uppfyller de krav som skolan och branschen gemensamt ställer upp.

En Q-elev ska

 • uppfylla kraven för körkortsstipendiet
 • ha minst betyget C i de avslutade programgemensamma kurserna (Fordonsteknik introduktion samt Fordons- och transportbranschens arbetsområden och villkor),
 • ha minst betyget D (eller prognos mot D) i kurserna svenska 1, engelska 5 och betyget E i matematik 1a,
 • ha prognos mot minst betyget C i påbörjade fordonskurser (inriktningskurser, programfördjupningar och individuella val)
 • ha ett positivt handledarutlåtande från APL i årskurs två

Kriterier för att få körkortsstipendium

 • Stipendiet kan ges till gymnasieelever på Fordons- och transportprogrammet från åk 2
 • Stipendiet omfattar endast B-körkort
 • Stipendiaten ska vara inskriven/skriva in sig på trafikskola som har avtal med Ystad Gymnasium
 • Stipendiaten ska ha betygsprognos som pekar mot 90% av godkända kurser
 • Stipendiaten ska i övrigt anses sköta sin gymnasieutbildning

Stipendiet omfattar

 • Inskrivningsavgifter inkl. teoriundervisning
 • Landsvägskörning
 • Körning på halkbana
 • Uppkörning (1 st)samarbetspartner-motorbransch-college-certifikat

Läs artiklen Fordonselever prisades med körkort som publicerades i Ystads Allehanda 16 januari 2023.

Rulla till toppen