Yrkesprogram öppnar många dörrar

Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och det finns brist på gymnasieutbildad personal inom t.ex. bygg, fordon, vård- och omsorg, barn och fritid och gröna näringar.

Vi erbjuder tio yrkesprogram av totalt tolv

Många utbildningar som finns på gymnasienivå är svåra att hitta efter gymnasiet. Här på Ystad Gymnasium erbjuder tio av de totalt tolv nationella yrkesprogram som finns i Sverige.

Förutom den yrkesexamen som elever på yrkesprogrammen får om de når de uppsatta kraven, har de rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasietid.

– “Alla elever har rätt att, inom sitt program, läsa kurser som ger grundläggande behörighet och många gör också det. För många elever är yrkesprogrammen en både bättre och strategiskt smartare väg mot framtiden, oavsett om det innebär högskolestudier eller inte”, Jennie Lang Studie- och yrkesvägledare.

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/barn-och-fritidsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Barn & Fritid[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/bygg-och-anlaggningsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Bygg & Anläggning[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/el-och-energiprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]El & Energi[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/fordons-och-transportprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Fordon & Transport[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/handels-och-administrationsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Handel & Administration[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/hantverksprogrammet-har-makeup-stylist/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Hantverk Stylist[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/hantverksprogrammet-frisor/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Hantverk Frisör[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/hotell-och-turismprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Hotell & Turism[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/naturbruksprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Naturbruk[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/restaurang-och-livsmedelsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Restaurang & Livsmedel[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/vard-och-omsorgsprogrammet/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Vård & Omsorg[/button]

[button color=”info” link=”https://www.ystadgymnasium.se/vard-och-omsorgsprogrammet-larling/” size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Vård & Omsorg Lärling[/button]

Josefine och Tobias valde yrkesprogram

Josefine Ivarsson läser sista året på Vård- och omsorgsprogrammet och valde yrkesprogrammet för att hon vill jobba med människor.

– “Jag vill ha en bra grund att stå på efter gymnasiet, en trygghet helt enkelt. Vi är direkt utbildade till ett yrke när vi tar studenten, säger Josefine.

Att bli polis är en framtidsdröm för Josefine och till hösten har Josefine sökt in till sjuksköterskeutbildning på högskolan i Kristianstad, Malmö och Lund. Under sommaren väntar hon på besked om var hon kommer in. Josefine berättade att några av hennes lärare från grundskolan tipsade henne om att söka ett högskoleförberedande program till gymnasiet med sina goda betyg, men hon var fast inställd på att hon ville jobba med människor och därför blev det Vård och omsorg. Hon funderade inte särskilt mycket på skillnaderna mellan högskoleförberedande eller yrkesprogram.

För att kunna söka in till högskolan gjorde Josefine strategiska val och valde kurser i matematik, svenska och engelska till sina individuella val och programfördjupningsval för att skapa fler förutsättningar för sig själv i framtiden. Dessutom har Josefine valt till Historia 1a2 som en utökad kurs, alltså läser Josefine 50 poäng mer än vad som krävs för gymnasiestudier på heltid, för att kunna vara behörig till polisutbildningen.

– “Vill man nå sina drömmar så får man göra vad som krävs!”, svarar Josefine när jag frågar om hur det har varit att välja till utökade kurser och göra strategiska kursval inom val.

Tobias vill blir brandman och läser också sista året på Vård- och omsorgsprogrammet.

Tobias har till hösten sökt till brandmansutbildningen på Revinge, som heter Skydd mot olyckor. Det är en tvåårig statlig utbildning. Inte heller Tobias funderade särskilt mycket över skillnaderna mellan yrkesprogram och högskoleförberedande när det var dags för gymnasievalet. Även Tobias visste att han ville jobba med att hjälpa människor.

– “Under tiden här på Vård- och omsorgsprogrammet har jag kommit fram till att jag vill jobba som brandman. Först hade jag tankar på att bli ambulansförare. Adrenalinet är en härlig känsla och jag vill kunna hjälpa människor i utryckning och nöd”, berättar Tobias.

Tobias har inte behövt välja till några kurser för att kunna söka utbildningen till brandman, i Vård- och omsorgsprogrammet ingår 100 p samhällskunkap, vilket många utbildningar har som särskilt behörighetskrav. Sedan att Tobias har valt till kursen Historia 1a2 är bara av rent eget intresse!


Skolverket

Elever på yrkesprogram har alltid rätt att inom ramen för det individuella valet läsa kurser för grundläggande behörighet. Elever på yrkesprogram som väljer andra kurser än de som ger grundläggande behörighet inom ramen för det individuella valet och programfördjupningen har rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet.

[button color=”royal” link=”http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-gymnasieskola/betyg-och-behorighet/hogskolebehorighet-1.209812″ size=”default” icon_before=”arrow-right” target=”_self” block=”false”]Skolverket[/button]

Postad i
Rulla till toppen