Anton: “Jag fick en chans att kombinera mina studier med arbetslivet”

“Jag valde det fjärde teknikåret för att det var något som passade mig. Jag fick en chans att kombinera mina studier med arbetslivet där jag knöt nya kontakter som var viktiga i framtiden. Det fjärde teknikåret skilde sig lite från de tre tidigare teknikåren. Det var helt nya ämnen, vi lärde oss nya begrepp och använde verktyg som vi inte tidigare hade använt. Det är en avancerad utbildning och det var roligt att lösa de problem vi ställdes inför. Vi jobbade ofta i projektform, mycket för att efterlikna en vanlig arbetsplats”, berättar Anton.

Roligast av allt var tiden på företaget!

“En stor del av det fjärde teknikåret kretsade kring företaget vi var på. Där vi utförde vårt examensarbete och spenderade 11 veckors APL. Det kändes bra när vi får praktiserade det vi hade fått lära oss teoretiskt i skolan. Det blev en annan upplevelse när jag efter tolv skolår faktiskt fick komma ut i verkligheten och använda det jag hade lärt mig. Det är en relativt kort utbildning och jag fick titeln gymnasieingenjör efter ett år. Jag ser att jag kan använda utbildningen på många sätt”, säger Anton.

Postad i