Kevin fick T.N.J’s Kulturstipendium

När eleverna i åk 3 på Estetiska programmet arrangerade sitt examensprojekt THE SHOW på Ystads teater i maj 2023, delades T.N.J’s kulturstipendium också ut.

Kevin Håkansson i trean fick ta emot Kulturstipendiet med följande motivering

“Utöver att vara stabil, pålitlig och en drivande entreprenör inom det konstnärliga är Kevin också en person som besitter empati och en vilja att röra sig framåt.

Att musicera tillsammans med andra kan ofta vara en utmaning, att dessutom komma till ett gott resultat, desto knepigare. I dessa situationer navigerar Kevin mellan klasskamraters förutsättningar, lärares instruktion och sitt eget instrument med lugn och mognad. Kevin knyter ihop ramarna utifrån resultatet han ska nå med instrumentinsatser och önskemål från medmusikanter och medmänniskor.

Att Kevin är en ödmjuk och god kamrat visar sig både i hans engagemang och hans förmåga att lyfta fram andra, för att som kollektiv nå ett gemensam mål och resultat”.

Rulla till toppen