Hur smakar maten i framtiden år 2124?

Har du någon gång rest i tiden? Kan du tänka dig att syrsor?

En dag i februari hade besökare, elever och personal den ytterst sällsynta chansen att resa 100 år framåt i tiden! Urverket var inställt på år 2124 och vi besökte olika världar med varierande levnads- och samhällsförutsättningar i en utställning om framtidens mat och dryck. Vi togs med på en resa till sex möjliga framtider för vår värld, där somliga var utopiska och näst intill magiska medan andra är direkt skrämmande…

År 2124

Rymden    Megastäder    Temperaturförändringen    Mångfaldsjordbruk  Ekosystemkollaps    Kvantteknologin

 

År 2124 var ett projektarbete där elever från årskurs 1 på Restaurang- och livsmedelsprogrammet fick blicka in i framtiden med hjälp av att titta på hur världen ser ut just nu och vad forskningen säger om hur klimatet förändras. Genom att vi visa upp tänkbara scenarios för att förstå vad vi står inför här och nu.

Eleverna genomförde projektet i ämnet livsmedels och näringskunskap, därför låg stor fokus på vilken näring människan behöver för att överleva och hur mänskligheten skulle lyckas med att producera de livsmedlen som behövs. Som start på projektet fick varje grupp ett brev från en framtida brevvän. Brevvännen beskrev hur deras värld såg ut och gav kort information om hur det var att leva i deras framtid. Dessa brev i kombination med forskning och elevernas gemensamma fantasi låg till grund för skapandet av deras framtidsscenarier. Besökare fick förbereda sina smak- och luktsinnen för hur framtiden kan komma att smaka och se ut.

 

Rulla till toppen