Skolval 2022

Inför riksdagsvalet anordnas ett skolval på Ystad Gymnasium där våra elever får rösta. En vecka innan valdagen anordnas en politikerdag där eleverna får möjlighet att träffa riksdagspartiernas ungdomsförbund och prata politik samt lyssna på debatter där riksdagsledamöter är inbjudna att delta.

Politikerdagen tisdag 30 augusti

I glasgången/gradängerna finns representanter för riksdagspartiernas ungdomsförbund tillgängliga under dagen för att prata politik med våra elever. Politikerna finns på plats 9:00-15:00. I aulan hålls två debatter under dagen, kl 10:00 och kl 13:00.

Är eleverna osäkra på var de själva står politiskt finns tips på valkompasser nedan.

Valdagen tisdag 6 september

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör det möjligt för skolor att ordna ett skolval i syfte att låta elever rösta. Skolvalet fungerar på samma sätt som ett riksdagsval. Alla elever på Ystad Gymnasium har rösträtt, oavsett ålder eller medborgarskap. Det är dock viktigt att informera eleverna om att ingen är tvingad att rösta, men alla ges möjligheten. Eleven väljer själv om hen vill rösta eller ej.
Med hopp om ett högt valdeltagande!
/Samhällskunskapslärarna på Ystad Gymnasium
Postad i
Rulla till toppen