Teknik som berikar undervisningen

Malin håller en inledande repetition och fördelar ordet med hjälp av "talstickor".

Malin Andersen lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen bygger sin undervisning med stöd av en stor (79″) interaktiv TV. Jag gjorde ett besök på en av hennes lektioner för att själv uppleva hur denna teknik kan underlätta för elevernas lärande. Lektionen handlar om att börja skriva. Hur man fångar läsarens intresse och hur styckeindelning och tecken fungerar. I elevgruppen finns ett enormt berättande men de behöver förbättra sina dispositioner. Malins genomgång bygger på dialog och hon använder sig av namnstickor för att fördela ordet.

Vad är detta för pryl?

-Det är en interaktiv TV med touchfunktion. Den är dessutom utrustad med en Wepresenter för trådlös överföring. Den har en inbyggd dator och man kan enkelt skifta mellan Windows och Android. Det bästa är att den är intuitiv och lätt att använda. Jag kan spela in alla anteckningar och dela ut dem till eleverna i efterhand.

Vad är möjligt nu som inte var det tidigare?

-Tekniken ger mig helt andra möjligheter att exempelvis jämföra elevtexter. Jag kan skifta mellan delar och helheten. Eleverna bjuds in i varandras texter och vi kan kollaborera på ett helt annat vis genom att det sker “live”. Cirkelmodellen är enklare att följa med hjälp av tekniken. Det underlättar för min spontanitet och möjliggör alternativa vägar när så krävs.

På vilket sätt kan denna teknik gynna elevernas kunskapsutveckling?

-Jag tänker främst på detta med medbedömning och självskattning. Tekniken tillsammans med en pedagogisk medvetenhet leder definitivt till högre måluppfyllelse. Många av våra elever är i behov av visuell hjälp. Jag kan nu utmana och hjälpa eleverna på ett helt nytt sätt.

Hur upplever eleverna denna nya undervisningsmetod?

-De har varit förväntansfulla och trivs med detta. De lär sig snabbt hur det fungerar. Många menar att de lär sig svenska på ett bättre sätt och att den egna datorn får en tydlig funktion.

Har du och eleverna någon gång upplevt att tekniken blir ett hinder och flyttar fokus på ett negativt sätt?

-Det har ju varit lite teknikstrul i början men jag tycker inte att det har någon negativ inverkan. Interaktionen har blivit flerdimensionell.

Postad i ,
Rulla till toppen