Kompetensutveckling pågår!

Erfarenhetsutbyte och planering.

Att verka inom skola, oavsett om man är studerande eller anställd, innebär att man ständigt befinner sig i en lärprocess. Ystad Gymnasium är igång med en digitaliseringsprocess som ställer nya krav på oss alla. Av den anledningen passade skolan på att kompetensutveckla sin personal på en a-dag i januari  när eleverna fortfarande var lediga. Pedagogisk- och administrativ personal fick välja bland ett urval av workshops som varade i närmare fyra timmar. Workshopsen leddes av externa konsulter som är experter på olika digitala verktyg som bl.a. iPad, Office 365, Adobe Photoshop och Adobe Acrobat.

Utvärderingarna av denna halvdag visar att personalen fick med sig mycket som man kan omsätta i den egna verksamheten.

Postad i ,
Rulla till toppen