Lunchpresentation av DigiExam på Ystad Gymnasium

Lärare Gustav Persson konstaterar att provet är inlämnat.

Elva representanter från andra kommuner och skolor tog sig under tisdagen till Ystad Gymnasium för att skapa sig en bild av hur en digitalisering av examinationer kan gå till. Tillsammans med representanter från DigiExam bjöd IT-koordinator Niclas Olsson och förstelärare Gustav Persson på insyn i skolans process, från upphandling till provgenomgång med elever. Efter att Niclas presenterat skolan, implementering och uppföljning visade Gustav hur man enkelt bygger nya prov, modifierar gamla prov och delar dem med kollegor. Därefter fick deltagarna följa med till ett klassrum och se hur det fungerar i själva provsituationen. Deltagarna fick gå runt och ställde flera frågor till eleverna och DigiExams representanter passade på att intervjua två av eleverna. Vårt främsta tips till skolor som vill komma igång med att digitalisera prov med hjälp av DigiExam är att skapa en arbetsgång/rutin för igångsättning. På vår skola arbetar vi efter följande rutin:

  1. Läraren träffar IT-koordinatorn och får en introduktion i verktyget. Läraren skapar ett testprov.
  2. “Dukningen” innebär att IT-koordinatorn träffar läraren och undervisningsgruppen på lektionstid. Eleverna får registrera sig på DigiExam och IT-koordinatorn säkerställer att elevernas klienter finns på datorerna och fungerar. Eleverna informeras även om hur ett provtillfälle går till och vad som kommer att hända vid provstart.
  3. Provtillfället: IT-koordinatorn deltar vid uppstart och hjälper läraren om något skulle inträffa, exempelvis om någon elev skulle tappa nätverksuppkoppling. En av fördelarna med DigiExam är att det finns enkla snabba lösningar på det vi kallar “tekniskt strul”.

Aktuellt just nu är att DigiExam inom kort släpper en modul som möjliggör provskrivning i matematik. Det har varit efterlängtat. Under dagen framkom flera intressanta förslag på hur DigiExam skulle kunna utveckla sin tjänst, exempelvis för att öka interaktiviteten skulle läraren kunna bädda in filmklipp i provet.

Tack till alla er som deltog!

 

 

 

Postad i ,
Rulla till toppen