Katastrofövning för Vård och Omsorg

I torsdags arrangerades en katastrofövning med elever från VO13 och VO14. De agerade markörer under en övning där scenariot var att personer exponerats för senapsgas under en fisketur i Östersjön utanför Simrishamn. Vårdpersonal på Akutmottagningen i Ystad övades i att kemikalie-sanera de ”skadade” eleverna med frätskador och andningsbesvär enligt konstens alla regler. Övningen innefattade också logistik- och kommunikationsmoment.

Vård och omsorg Vård och omsorg – Lärling