Elvina: “Ingen ska behöva skämmas för psykisk sjukdom”

Elvina berättar “att välja Vård och omsorg är det bästa val jag har gjort. Skolan, lärarna och upplägget med praktik ute i vården gjorde att jag stortrivdes. Det är också skönt att veta att vi dessutom kunde skaffa oss jobb direkt efter gymnasiet”.

– “Ingen ska behöva skämmas för psykisk sjukdom! Jag tänker sprida kunskap och förändra den attityden”, säger Elvina. Hennes engagemang har lett till att hon vill jobba med ungdomar som har psykiska svårigheter.

Postad i