Michelle

”Välj efter intresse! Oavsett vilket program du funderar på, så välj något som du själv tycker verkar roligt. Så har jag valt. Dessutom har jag valt så att jag får en utbildning som jag både kan arbeta på direkt, eller som ger mig möjlighet att plugga vidare. Det är skönt att hålla vägarna öppna.”

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning servering

För Michelle Andersson var valet av gymnasieprogram långt ifrån självklart. Men när hon fick se lokalerna under öppet hus blev valet enklare. Nu börjar hon andra året på Restaurang och Livsmedel och länge har det vägt mellan inriktningarna kock eller servering. Just nu lutar det åt servering.

– Vad är det som lockar med inriktning mot servering?

”Det är kursen i dryckeskunskap. Att få lära mig hur dryckens smak förändrar matens och tvärt om. Hur olika drycker framställs och hur jag bäst matchar dem till mat. Under första året fick jag alla köksgrunder och längre fram får jag specialkunskaper som är viktiga för servering. Om jag väljer inriktning servering blir jag insatt i hela arbetet på en restaurang.”

– Har du något tips till alla som ska välja gymnasieprogram inför hösten?

”Välj efter intresse! Oavsett vilket program du funderar på, så välj något som du själv tycker verkar roligt. Så har jag valt. Dessutom har jag valt så att jag får en utbildning som jag både kan arbeta på direkt, eller som ger mig möjlighet att plugga vidare. Det är skönt att hålla vägarna öppna.”

(Åk 2, HT 2017)