Arbetsplatsförlagt lärande

APL = Arbetsplatsförlagt lärande (förr kallat praktik) ingår i våra yrkesprogram och är en del av en kurs där lärandet sker ute på en arbetsplats.

Innehåll

  Denna sida riktar sig till dig som har APL-elever eller är intresserade av att ta emot elever inom APL. Informationen riktar sig också till vårdnadshavare till elev på ett yrkesprogram för en inblick i vad APL är och innebär.

  Arbetsplatsförlagt lärande innebär att våra elever lär sig praktiskt i arbetslivet genom att utföra de arbetsmoment som framgår av både yrket och gymnasieskolans mål i kursplaner.

  Eleverna bedöms utifrån kursplanens kunskapskrav och bedömningarna av elevens förmågor sker vid trepartssamtal där elev, handledare och lärare träffas på arbetsplatsen. Skolan ansvarar för att lärandet i arbetslivet uppfyller de krav som finns för utbildningen.

  Välj vilket program du vill veta mer om kring APL:

  Pil ner
  Scroll to Top