APL på Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet gör alla elever sammanlagt 15-18 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 2 genomförs 8-11 veckor fördelade på 2 perioder under läsåret och i årskurs 3 är APL-perioden på 7 veckor fördelade på två perioder. APL-platserna kan vara inom djurbutiksbranschen, djurpensionat/uppfödning, djurparker. Dessutom genomförs utbildningen också ute på plats på Ystad Djurpark utöver APL-perioderna.

Kontaktpersoner & viktig information för Naturbruk

  • Alm, Ida
    NB
    Alm, Ida
  • Österlind, Ewa
    Rektor omr. 1
    Österlind, Ewa
Alm, Ida
NB

Yrkeslärare
ida.alm(a)edu.ystad.se
0704-34 05 82

Österlind, Ewa
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info