APL på Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet gör alla elever sammanlagt 15-18 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 2 genomförs 8-11 veckor fördelade på 2 perioder under läsåret och i årskurs 3 är APL-perioden på 7 veckor fördelade på två perioder. APL-platserna kan vara inom djurbutiksbranschen, djurpensionat/uppfödning, djurparker. Dessutom genomförs utbildningen också ute på plats på Ystad Djurpark utöver APL-perioderna.

Kontaktpersoner & viktig information för Naturbruk

  • Ida Alm
    NB
    Ida Alm
  • Ewa Österlind
    Rektor omr. 1
    Ewa Österlind
Ida Alm
NB

Yrkeslärare
ida.alm(a)edu.ystad.se
0704-34 05 82

Ewa Österlind
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info