APL på Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet gör alla elever sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 1 genomförs 5 veckor under vårterminen, i årskurs 2 genomförs 5 veckor under höstterminen och i årskurs 3 genomförs 5 veckor under våren. APL-platserna kan vara inom barnomsorgen, fritidsverksamhet, inom LSS-verksamhet eller hälsa/friskvårdsområdet beroende på vilken inriktning eleven valt till årskurs 2 och 3.

Kontaktpersoner & viktig information för Barn och fritid

  • Österlind, Ewa
    Rektor omr. 1
    Österlind, Ewa
Österlind, Ewa
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info