APL på Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram med lärlingsutbildning, vilket innebär att större delen av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om går ett skolförlagt yrkesprogram. Den stora skillnaden är att eleverna på ett lärlingsprogram är ute på arbetsplatserna mer än halva utbildningstiden.

Kontaktpersoner för APL på Hotell och turism

  • Mattias Rådmark
    Rektor omr. 5
    Mattias Rådmark
  • Sjöberg, Cecilia
    HT
    Sjöberg, Cecilia
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Sjöberg, Cecilia
HT

Yrkeslärare
cecilia.sjoberg(a)edu.ystad.se
0709-23 07 28

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info