APL på Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder våra elever och ger dem grundläggande kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler. På Bygg- och anläggningsprogrammet är en stor del av kurserna arbetsplatsförlagda. I åk 1 är det två veckors APL med huvudfokus på att göra rätt yrkesval. I åk 2 och i åk 3 är det två dagar i veckan respektive tre dagar i veckan som är arbetsplatsförlagt. Elever som väljer att inte läsa högskoleförberedande kurser är på sin arbetsplats fyra dagar i veckan i åk 3. Kunskapsbedömning och feedback för positiv utveckling sker vid besök av lärare i samråd med handledaren på arbetsplatsen.

Kontaktpersoner för APL på Bygg- och anläggning

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Petra Möller
  BA
  Petra Möller
 • Daniel Hellström
  BA
  Daniel Hellström
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Petra Möller
BA

Yrkeslärare och matematik
petra.moller(a)edu.ystad.se
0704-34 05 36

Daniel Hellström
BA

Yrkeslärare
daniel.hellstrom(a)edu.ystad.se
0709-23 07 09