GYSÄR, Gymnasiesärskola Nationella programmet på Ystad Gymnasium

Anpassad gymnasieskola Individuella program

Individuella programmen kommer att förbereda dig inför ett meningsfullt vuxenliv.

På individuella programmen inom Anpassad gymnasieskola skapar vi en individuellt anpassad studieplan just för dig.

Individuella programmen är en särskilt anpassad utbildning för ungdomar med intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är ett fyraårigt program som kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Programmet syftar till att ge dig som elev kunskaper och verktyg för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Särskilt fokus ligger på kommunikation, samarbete, initiativ och användning av hjälpmedel.

Utbildningen utgår från de centrala ämnesområdena och upplägget utformas efter dina behov och målsättningar.

Vi samarbetar med Habilitering, LSS handläggare samt daglig verksamhet i din kommun för planering efter skolans slut.

Ystad Gymnasium Gysär individuella programmet

Ämnesområden som ingår i de individuella programmen

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Programblad
Anpassad gymnasieskola individuell inför 2024/2025

Programblad
Anpassat för elev

Följ med en vanlig skoldag genom att boka skuggning här!

Katharina Paulsson

Katharina Paulsson

Studie- och yrkesvägledare
HV, HT, RL, IMYRL, Anpassad gymnasieskola
katharina.paulsson(a)ystad.se
0704 34 05 50

Rulla till toppen