Gymnasiesärskola – Individuella program

Individuella program kommer att förbereda dig inför ett meningsfullt vuxenliv.

4-åriga Individuella program

En individuellt anpassad studieplan upprättas just för dig. Vi arbetar ämnesövergripande med tonvikt på kommunikation, omvärldsorientering, kost, hälsa, natur och miljö samt estetisk verksamhet såsom musik, bild och slöjd. Utifrån dina behov och förutsättningar kan vi skapa en innehållsrik och varierad undervisning.

På ett individuellt program finns möjlighet att kombinera ämnen från ett nationellt program.

Ämnesområden som ingår i de Individuella programmen

  • Estetisk verksamhet Gysär individuella
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Vi samarbetar med Habilitering, LSS handläggare samt daglig verksamhet i din kommun för planering efter skolans slut.