Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i övriga världen. Du får också lära dig att se samspelet mellan individ och samhälle och hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Viktiga frågor som du kommer i kontakt med under din utbildning är demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får också studera maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På programmet profilerar du dig utifrån dina intressen då det finns ett brett utbud av individuella val, programfördjupningskurser och språk. Oavsett vilken inriktning du väljer ligger en bred arbetsmarknad framför dig. Programmet är högskoleförberedande och du kommer att skapa dig en bra teoretisk grund för fortsatta studier vid universitet, högskola eller annan högre utbildning.

Programmet erbjuder tre inriktningar

  • Samhällsvetenskap

  • Beteendevetenskap

  • Media, information och kommunikation

Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kunskaper om hur olika samhällen fungerar och hur människors situation ser ut och förändras beroende på vart man lever i världen. Genom att fördjupa dig i olika samhällsfrågor får du lära dig att förstå och förklara händelser och sammanhang som du läser eller hör talas om i olika medier t ex terrorism, ekonomiska kriser, politiska samarbeten och organiserad brottslighet.

Utbildningen ger dig breda kunskaper så att du utvecklar din förmåga att granska, argumentera och övertyga i både tal och skrift . Du blir väl förberedd för studier vid högskola eller universitet. Vi har internationella samarbeten där intresserade elever kan engagera sig och få möjlighet att resa under sin gymnasietid. Samhällsprogrammet på Ystad Gymnasium ingår i projektet ’Fyra Hörn’, som är ett ungdomsutbyte mellan, utöver Ystad Gymnasium, tre andra skolor i länderna Tyskland, Polen och Danmark.

Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap betonar människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Här får du en fördjupad förståelse för hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper ur olika perspektiv. Utbildningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Utöver de vanliga metoderna för datainsamling; intervju, enkät och observation får du lära dig att konstruera test och designa psykologiska experiment. Du som är intresserad av relationer och mänskligt beteende kommer att uppskatta studierna inom det beteendevetenskapliga fältet.

Du har möjlighet att välja från ett stort utbud av programfördjupningskurser, såsom Socialpsykologi, Kriminologi samt Fred och konflikt. I kurserna kommer du bland annat att studera fenomen som ondska, fanatism, sociala medier och få en insyn i kriminalitetens mekanismer. Socialpsykologi är ett ämne som lämpar sig för praktiskt lärande där sociala experiment, rollspel och olika typer av övningar ingår. Vi är varandras läromedel! I kursen Kriminologi går vi på djupet kring vem som blir brottsling och hur man kan förebygga brott. Aktuella och historiska konflikter diskuteras och analyseras i kursen Fred och konflikt.

Medier, information och kommunikation

På inriktningen Medier, information och kommunikation får du jobba med alla medier, såväl innehållsmässigt som tekniskt. Du lär dig att utforma och skapa layout för trycksaker och digitala medier, samt producera radio, film och tv. Samtidigt ingår intervjuteknik och förmedling av budskap på ett intresseväckande sätt till olika målgrupper och i olika syften. Denna inriktning ger dig en bred kunskap om digital medieteknik, vilket är något man har nytta av inom de flesta yrken och högre utbildningar.

Mediastudio

På Samhälle media får du tillgång till vår alldeles nya mediastudio. Studion är fulländad med en scen som går att flytta runt och du filmar med bara de bästa kamerorna. Från det ljudisolerade kontrollrummet intill kan du övervaka inspelningarna på samma sätt som man arbetar i vilken professionell film- och tv-studio som helst. Även elever som pluggar Estetiska programmets inriktning Estetik och media använder mediastudion.

Kombinera gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning

Elever som antagits till Samhällsvetenskapliga programmet kan kombinera sina gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning inom handboll eller fotboll. Klicka på länken för att läsa mer eller för att söka tillvalet.

Tjejer får möjlighet att träna handboll på skoltid

Nu erbjuds tjejer som pluggar på Samhällsprogrammet att träna handboll på skoltid, under åk 1 och 2. Detta erbjudande är ej inom NIU handboll.
Lämna din intresseanmälan om att kombinera handbollsträning med studier, till en av våra SYV:are eller till rektor Lena Schmidt innan gymnasievalet är över den 15 feb.