Vård- och omsorgsprogrammet – lärling

Vård- och omsorgsprogrammet – Lärling är ett yrkesprogram som förbereder dig för arbete inom vård- och omsorgsverksamheter. Programmet förbereder dig för högskolestudier, du kan välja kurser för att bli behörig till att söka t ex sjuksköterske- eller socionomutbildning. Programmet är en del av Vård- och Omsorgscollege, där vi samarbetar med potentiella arbetsgivare och detta garanterar att du får en attraktiv och kvalitetssäkrad utbildning. Genom Vård- och Omsorgscollege erbjuder programmet många bra praktikplatser och för elever med uteslutande godkänna betyg erhålls ett certifikat.

Om du önskar kan du läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet för högskolestudier under din gymnasietid. En del särskild behörighet får du automatiskt på Vård- och omsorgsprogrammet.

Vad innebär lärling?
Vård och omsorgs college

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. Att vara lärling är en unik möjlighet att lära sig ett yrke. En lärling går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper och yrkesexamen som de elever vilka läser yrkesprogrammet i skolan. Som lärling får du erfarenhet och kontakter, vilket ger dig en bra start i yrkeskarriären. Efter utbildningen kan du också studera vidare på t ex yrkeshögskola eller högskola.

Jobbmöjligheter

Lärlingsutbildningen ger dig möjlighet att arbeta med vård och omsorg. I dessa verksamheter möter du människor i behov av stöd. Möjliga arbetsplatser är äldreboende, hemtjänst, LSS-verksamheter och verksamheter med hemsjukvårdande uppgifter. Du kan även studera vidare till t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, polis eller brandman.

Undrar du hur jobbet kan se ut efter Vård- och omsorgsutbildning?