GYSÄR, Gymnasiesärskola Nationella programmet på Ystad Gymnasium

Gymnasiesärskolans Nationella program

Som elev får du en god grund för att söka arbete,
studera vidare och kunna delta aktivt i samhället.

Innehåll

  Gymnasiesärskolans nationella program (GYSÄR) är fyraårigt och vänder sig till dig med intellektuell funktionsvariation.

  På Ystad Gymnasium erbjuder vi fem olika inriktningar i programmet. Som elev får du en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhället. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågan att kommunicera och samverka med andra människor.

  Vi samarbetar med Habilitering, LSS-handläggare och Arbetsförmedlingen i din kommun för att hjälpa dig ut i arbetslivet efter skolans slut.

  Gemensamma kurser

  • Engelska
  • Estetisk verksamhet
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska eller Svenska som andraspråk

  Arbetsplatsförlagt lärande

  Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Utbildningen avslutas med ett gymnasiesärskolearbete.

  Klicka här för mer information

  Inriktning: Administration, handel och varuhantering

  Här får du grundläggande kunskaper för arbete inom administration, handel och varuhantering, t. ex. på varulager, arbete med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

  Inriktning: Fordonsvård och godshantering

  Som elev får du grundläggande kunskaper för arbete inom fordonsvård och godshantering, t. ex. enklare reparationer av fordon och maskiner, tvättning och rekonditionering av bilar eller att köra truck.

  Inriktning: Hotell, restaurang och bageri

  På programmet får du grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och bageri med t. ex. livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.

  Inriktning: Skog, mark och djur – profil Trädgård

  Här får du som elev grundläggande kunskaper för arbete inom den så kallade gröna sektorn. Efter avslutad utbildning ska eleverna ha kunskaper för arbete med t. ex. mark och utemiljöer, växter och växtmiljöer.

  Inriktning: Fastighet, anläggning och byggnation – profil Fastighetsskötsel

  Programmet ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom fastighet, anläggning och byggnation, t. ex. reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

  katharina_paulsson

  Katharina Paulsson

  Studie- och yrkesvägledare
  GYSÄR, IA, IMYRK
  katharina.paulsson(a)ystad.se
  0704 34 05 50

  Fredrik Jönsson

  Fredrik Jönsson

  Studie- och yrkesvägledare
  IA, IMS,  IMYRK
  fredrik.jonsson(a)ystad.se
  0724-67 62 86

  Vi frågar några elever om vårt program:

  Technician Summer Camp har dragit igång på Ystad Gymnasiums Fordons- och transportprogram. Under fyra dagar (20-23 juni) får blivande niondeklassare mecka och svetsa, för att öka eller säkra intresset inför nästa års gymnasieval.

– Branschen skriker efter folk, men det är färre som söker, berättar fordonsläraren Simon Eriksson.

- Vi har faktiskt jag haft elever som redan kan namnet på alla motordelar på engelska när de börjar, eftersom de spelar datorspel”, berättar fordonslärare Patrik Andersson.

Läs hela nyheten på ystadsallehanda.se

#fordon #ystadgymnasium #gymnasieval #fordonsochtransportprogrammet @ungiystadsallehanda @naringslivystad
  Är det här du kommer springa ut imorgon?! 🥳🤩 Är du taggad?

#student2022 #student #ystad #ystadskommun #ystadgymnasium
  Scroll to Top