Gymnasiesärskola

Ystad Gymnasium erbjuder både Individuella program som förbereder dig inför ett meningsfullt vuxenliv och Nationella program där du som elev får du en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhället.

Gymnasiesärskola byter namn till
Anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

Individuella program

På Gymnasiesärskolans individuella program skapar vi en individuellt anpassad studieplan just för dig.

Nationella program

Gymnasiesärskolans nationella program är fyraårigt och vänder sig till dig med intellektuell funktionsvariation.

Scroll to Top