HA, Handel och administration på Ystad Gymnasium

APL på Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

På Handels- och administrationsprogrammet gör alla elever sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 1 har eleverna 2 veckors APL.

I årskurs 2 har eleverna APL från mars-maj månad med några hela veckor och några med APL 3 dagar/vecka. I årskurs 3 på samma sätt som i årskurs 2 men perioden förlagd till november-februari.

APL-platserna kan vara i butiker, på kontor eller på andra platser där eleverna får möjlighet att träna sådant som de lär teoretiskt i skolan.

Viktig information till APL-plats och handledare

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

3. Avtal och kontrakt

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

10. Programspecifik info

Kontaktperson

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.

Rulla till toppen