BF, Barn och fritid på Ystad gymnasium
Barn och fritid

APL på Barn- och fritidsprogrammet

Innehåll
  Barn och Fritid på Ystad Gymnasium

  På Barn- och fritidsprogrammet gör alla elever sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår.

  I årskurs 1 genomförs 5 veckor under vårterminen, i årskurs 2 genomförs 5 veckor under höstterminen och i årskurs 3 genomförs 5 veckor under våren.

  APL-platserna kan vara inom barnomsorgen, fritidsverksamhet, inom LSS-verksamhet eller hälsa/friskvårdsområdet beroende på vilken inriktning eleven valt till årskurs 2 och 3.

  Viktig information till APL-plats och handledare

  1. Introduktion

  2. Kontaktuppgifter

  3. Avtal och kontrakt

  4. Arbetsmiljö och ansvar

  5. Behörighetskurser och certifikat

  6. Poängplan och kursinnehåll

  7. Uppföljning och bedömning

  8. Handledarutbildning

  9. Övrigt

  10. Programspecifik info

  Kontaktperson

  Ewa Österlind, rektor

  Ewa Österlind

  Rektor område 1
  ewa.osterlind(a)ystad.se
  0704 34 05 11

  Scroll to Top