Ökad distansundervisning!

Med anledning av rådande situation har ledningen på Ystad Gymnasium tagit beslut om distansundervisning på heltid. Detta beslut är taget för att underlätta för kollektivtrafiken och för att minska smittspridningen på Ystad Gymnasium.

Distans fr.o.m 9 november till 20 november 2020

Beslutet gäller dessa datum, efter den 20 november får vi återkomma med ett nytt beslut.

Följande information gäller elever och vårdnadshavare
Måndag den 9 november är A-dag och ingen undervisning enligt schema (planerad APL genomförs).

  • Distans heltid fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2020-11-20.
  • Avser programmen BA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, HT, HV, NA, NB, RL, SA, TE, VO.
  • APL sker som vanligt.
  • Inom Yrkesintroduktion kommer anpassningar att göras för att minska mängden elever.
  • Inom Gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen på plats som vanligt.
  • Möten genomförs som planerat. Personalen återkommer till enskild elev med information.
  • På Österport är endast ingången från Surbrunnsvägen öppen.

Hämta material på skolan

Det är möjligt att komma till skolan och hämta material (under förutsättning att man är symtomfri och inte i väntan på testsvar).

Viktigt att elever och vårdnadshavare fortsatt informerar rektor vid konstaterad smitta.

Postad i
Scroll to Top