Tack för din anmälan! (GYSÄR, IM, IMYRK)

Tack för din skuggningsanmälan! Vad roligt att du vill skugga hos oss.

Jag kommer att kontakta din studie- och yrkesvägledare för att bestämma dag och tid.

Välkommen till oss!

Vänliga hälsningar Fredrik och Katharina

[dvmember id=”976″ gridstyle=”full” offset=”20″ itemwidth=”150″ side=”right”]

Katharina Paulsson
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan individuell och nationell, Introduktionsprogrammen, Yrkesintroduktion
katharina.paulsson@ystad.se
0704-34 05 50

[dvmember id=”12580″ gridstyle=”full” offset=”20″ itemwidth=”150″ side=”right”]

Fredrik Jönsson
Studie- och yrkesvägledare
Introduktionsprogrammen och Yrkesintroduktion
fredrik.jonsson@ystad.se
072-467 62 86

Scroll to Top