Skolstart hösten 2019

Efter ett välförtjänt sommarlov är det dags att dra igång ett nytt läsår. Här nedan ser ni aktuella tider för skolstart. Tiderna uppdateras löpande.

Skolstart hösten 2019:

Alla i årskurs 1 börjar den 21 augusti

Årskurs 1 Park startar kl 08.30 i aulan på Österport – BA, EE, FT, HT, HVFRI, HVSTY, RL, GYSÄR individuell, GYSÄR nationell, Introduktionsprogrammen, IMYRK

Årskurs 1 Österport startar kl 09.30 i aulan på Österport – BF, NB, VO, NA, TE, ES, SA, HA, EK


Område 1 (BF, NB, VO) årskurs 2-3 startar den 26 augusti kl 09.00 i aulan på Österport


Område 2 (NA, TE, T4) årskurs 2-4 startar den 26 augusti kl 08.15 i aulan


Område 3 (ES, SA) årskurs 2-3 startar den 26 augusti kl 09.00 i respektive arbetslag


Område 4 (GYSÄR individuell, GYSÄR nationell, Introduktion, IMYRK) årskurs 2-4 startar den 26 augusti på respektive program enligt tid från arbetslagen


Område 6 (HA, EK) årskurs 2-3 startar den 26 augusti kl 09.30 på respektive program


BA årskurs 2 startar den 26 augusti kl 09.00 i bygglokalerna
BA årskurs 3 startar den 27 augusti kl 09.00 i bygglokalerna


FT årskurs 2 startar den 27 augusti kl 08.15 i fordonslokalerna
FT årskurs 3 startar den 27 augusti kl 10.00 i fordonslokalerna


EE årskurs 2 startar den 22 augusti kl 09.00 på Park
EE årskurs 3 startar den 27 augusti kl 09.00 på Park


HV årskurs 2-3 startar den 26 augusti kl 09.30 i Hantverkshuset


HT årskurs 2-3 startar den 22 augusti kl 10.00 i Hantverkshuset.


RL årskurs 2 startar den 27 augusti enligt schema
RL årskurs 3 startar den 22 augusti kl 10.00 på Risselmagasinet


T4 startar den 26 augusti kl 09.00 i Gränssnittet.

Rulla till toppen