Iscensättning

Eleverna fick i uppgift att göra en iscensatt fotografering med ett tema för att öva sin förmåga att planera och genomföra projekt. Detta var den avslutande fotografiuppgiften i medieproduktion 2. I denna uppgift använde eleverna systemkamera och Photoshop.

Rulla till toppen